Substancjami aktywnymi nazywamy pierwiastki lub ich związki, które występują jako składniki wyrobów farmaceutycznych, mających na celu wpływać na różne aspekty naszego ciała w celu przywrócenia mu optymalnego działania. Jest to podstawowy składnik leków oraz suplementów diety, zarówno tych wydawanych na receptę, jak i bez niej.

Substancje aktywne w lekach to podstawa ich skuteczności. Biorąc pod uwagę fakt, rozwój współczesnej medycyny w ostatnich latach przeszedł niesamowity skok jakościowy i ilościowy, liczba znanych i wykorzystywanych w farmaceutyce substancji aktywnych również zdecydowanie się zwiększyła. Obecnie nauka wykorzystuje nie tylko te pierwiastki lub ich związki, występujące trwale w przyrodzie, ale zasadnicza ich większość jest wyprodukowana w sposób sztuczny, w warunkach laboratoryjnych. 

Substancje aktywne w lekach – dar przyrody i wynalazek człowieka

Działania mające na celu sztuczną produkcję substancji aktywnych to niemal oddzielna dziedzina nauki. Badania, które są przeprowadzane na każdym etapie, są skrupulatnie odnotowywane, a ich rezultaty weryfikowane, by jak najwcześniej wyeliminować czynniki niepożądane.

Substancje aktywne w lekach są więc pochodną działań natury oraz człowieka. Można więc powiedzieć, że ich główny podział, jaki możemy zastosować, to ten na substancje naturalne oraz sztuczne, wyprodukowane przez człowieka.

Opisywanie działań każdej substancji aktywnej wymaga specjalistycznej wiedzy popartej wieloma latami badań oraz doświadczeń w tym zakresie. Współczesna medycyna, opierając się właśnie na doświadczeniu swoich poprzedników, a jednocześnie wprowadzając do użytku coraz bardziej specjalistyczne narzędzia do opracowywania nowych technologicznie rozwiązań, potrafi doskonale je wykorzystywać, jednocześnie wciąż poprawiając ich jakość oraz dostępność na rynku.

Bogactwo korzyści

Obecnie istnieje nieskończona ilość rodzajów substancji aktywnych w lekach, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj możliwość wykorzystania czynników zarówno naturalnych, występujących w przyrodzie, jak i niemal nieograniczonego dostępu do rozwiązań laboratoryjnych. Badania te owocują coraz większą liczbą dostępnych w każdej aptece leków na wszelkiego rodzaju schorzenia i dolegliwości, generując jednocześnie bilionowe zyski dla koncernów farmaceutycznych. To właśnie olbrzymie konglomeraty, na co dzień zajmujące się produkcją leków, są odpowiedzialne za wprowadzanie na rynek ich coraz to nowszych zamienników. Z uwagi na to, że, jakkolwiek jest to nieraz bardzo czasochłonne i kosztowne przedsięwzięcie, jednocześnie stanowi źródło olbrzymich dochodów na lata. 

Nie jest więc trudno domyślić się, że walka na polu pozyskania klienta jest zaciekła, z uwagi na ów wybór leków, które są w sprzedaży. Z drugiej strony powoduje to coraz większe problemy dla samego klienta, który po prostu głupieje, mając przed sobą nieraz kilkadziesiąt pozycji do wyboru. Dla przeciętnego Kowalskiego jest to rzecz nieraz nie do przeskoczenia bez konsultacji z lekarzem (co jest, oczywiście, obligatoryjne przy każdym leku) lub z farmaceutą. Niestety, bardzo często się zdarza, że kupując lek w większej mierze kierujemy się doradztwem znajomych i rodziny, emitowanymi spotami reklamowymi w środkach masowego przekazu bądź nawet fantazyjnym, przyciągającym wzrok opakowaniem leku.